GBS De Dobbelsteen        

                                                     Samen maken wij onze school!                                                

Hoofdmenu

Dagindeling

uurrooster 2016

 

De school vangt elke dag aan om 8.15 uur.
Er is een voormiddagpauze voorzien van 09.55 uur tot 10.15 uur. De voormiddag eindigt om 11.55 uur
Woensdagnamiddag is vrij.
De namiddag start om 13.25 uur.
Er is een namiddagpauze van 14.15 uur tot 14.35 uur.
De schooldag eindigt om 15.25 uur.

Om 8.10 uur en om 13.20 uur klinkt het eerste belsignaal om de kinderen te verzamelen zodat de lessen tijdig kunnen aanvangen. 

 

Er is op schooldagen een voorschoolse opvang in ‘de Vrede’ van 7.00 tot 8.00 uur. ’s Middags is er opvang van 12.10 tot 13.10 uur.

’s Avonds is er opvang van 15.40 tot 18 uur.

Op woensdagmiddag is er mogelijke opvang van 12.10 tot 17 uur.

Voor de voor- en naschoolse opvang wordt er met een voorinschrijving gewerkt.

Het briefje dient ingevuld en afgegeven te worden in de week voorafgaand aan de week van de opvang.

Wie 's middags blijft eten op school, betaalt 0,50 euro. 

Wie een warme maaltijd wil op school, betaalt 3 euro (leerlingen van het lager) of 2,80 euro (kleuters). 

Er kan ook soep apart verkregen worden voor 0,35 euro per tas. 

Per begonnen half uur betaal je 1 euro.

 

Op het einde van het schooljaar ontvangt u een fiscaal attest dat u kan gebruiken bij de belastingsaangifte.

 

Rangbegeleiding:

Rang 1: Vredestraat - Bloemenstraat

Rang 2: Vredestraat - Ommegangstraat (richting Dorp)

Rang 3: Ommegangstraat - Koning Boudewijnlaan

Rang 4: Ommegangstraat (richting Hammestraat) 

 

Indien uw kind met een andere rang mee moet dan gebruikelijk, vragen wij u om dit mee te delen aan de leerkracht (schriftelijk). Indien er zich iets zou voordoen onderweg, wordt dit dan door de verzekering aanvaard.

 

Noteer eventueel in het kleuterdagboek of agenda met welke rang uw kind mee moet.