GBS De Dobbelsteen        

                                                     Samen maken wij onze school!                                                

Hoofdmenu

Facturatie

 

Vanuit het gemeentebestuur werd beslist om dit schooljaar te werken met facturatie.

Maandelijks zal u een factuur ontvangen.

Alle aankopen die betrekking hebben op het schoolgebeuren zullen hierop vermeld staan

(drankjes, middagtoezicht, abonnementen, T-shirt, uitstappen, maaltijden,…).

 

Maximumfactuur:

Voor materialen en uitstappen die noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, vraagt de school een bijdrage. Dit kan gaan over zwembeurten, schoolreis, didactische leeruitstappen,...

De maximumbijdrage per schooljaar: kleuters: 45 euro en lager onderwijs: 85 euro

 

Voor meerdaagse uitstappen zijn de leerlingen niet verplicht om hieraan deel te nemen. De bijdrage van de ouders kan maximaal 420 euro bedragen voor de volledige loopbaan lager onderwijs.