GBS De Dobbelsteen        

                                                     Samen maken wij onze school!                                                

Hoofdmenu

Leefregels

 

Bij afwezigheid

Klaslokalen

Onderweg

Handboeken en schriften

Op de speelplaats

Algemene houding

De lessen

Luizen / parelwratjes

Middageten en pauze

 

Bij afwezigheid

1.

Je ouders verwittigen steeds zo vlug mogelijk het schoolhoofd of je leerkracht wanneer je om één of andere reden afwezig bent. Vóór 9 uur 's morgens en vóór 13.30 uur 's namiddags.
Je ouders zorgen steeds voor een schriftelijke verantwoording ! Na 3 opeenvolgende kalenderdag (ook het weekend en verlofdagen tellen mee) van afwezigheid, moet je vanaf de 4de dag en alle volgende afwezigheden een doktersattest meebrengen. Je ouders mogen maximum 4 maal een door hen geschreven briefje van afwezigheid binnenbrengen gedurende het schooljaar. Daarna is een doktersattest steeds nodig.
Heb je vooraf niet verwittigd dan word je onwettig afwezig aangeduid.
Er volgt dan een gerechtelijke procedure.

Ziek in de week voor of na vakantie (zomer-,herfst-,kerst-,krokus-, en paasvakantie)? Dan is een doktersbriefje steeds verplicht!

2.

Bij een afwezigheid wegens ziekte vanaf 4 opeen volgende kalenderdagen breng je een doktersattest mee.

3.

Indien je de klas vroeger moet verlaten, verwittig je vooraf het schoolhoofd of je leerkracht met een briefje van je ouders.
Het schooljaar begint normaal op 1 september en eindigt op 30 juni.
Iedereen dient deze periode in acht te nemen. De kalender van de vrije dagen en de vakantiedagen bepaalt de perioden waarin familievakanties gepland kunnen worden.

4.

Er is een medisch attest nodig voor elke afwezigheid in de week voor of na een schoolvakantie.


Terug naar boven

Onderweg naar school of naar huis

5.

Kom je per fiets naar school, wees dan voorzichtig in het verkeer.
Steek je steeds correct de rijweg over. Houd je steeds rechts van de rijbaan. Gebruik steeds het zebrapad voor de schoolpoort.

Het spreekt vanzelf dat je fiets in orde moet zijn.
Tweemaal per jaar wordt je fiets aan een keuring onderworpen door oa de gemeentelijke politie .
Daar waar de gele of onderbroken lijnen op de rijbaan geschilderd zijn, mogen je ouders met de wagen niet staan . Ze zijn bedoeld om voldoende plaats te bieden voor de rang die vertrekt of leerlingen die oversteken. Je steekt pas he zebrapad over als een leerkracht je de toestemming geeft.

6.

Denk eraan dat bij eventele ongevallen de schoolverzekering maar geldt voor de veiligste weg van en naar school.

Terug naar boven

Op de speelplaats

7.

Kom je per fiets naar school, stap dan voor de schoolpoort af, neem je fiets bij de hand en steek de rijbaan over op het zebrapad. Berg je fiets netjes op in het fietsenrek . Ook bij het verlaten van de speelplaats ga je naast je fiets tot op de plaats afgesproken door de leerkracht.

8.

Ruzies worden steeds uitgepraat... en vergeet niet dat luisteren naar de anderen veel kan helpen. Samen spelen, ontspannen is de boodschap.
Plagerijen worden niet geduld! Aan pestkoppen hebben wij de pest !

9.

Spelen is perfect mogelijk zonder brutaal te zijn tegen een medeleerling of leerkracht. Op de speelplaats mag alleen met een mousse bal gespeeld worden. Rollerskates, skateboards, rolschaatsen ed horen niet thuis op de speelplaats en worden ook niet meegebracht naar school.

10.

Vliegt er iets over de haag, op het dak, over de muur of op het grasveld, dan vraag je eerst de toelating aan de leerkracht met toezicht om het voorwerp te halen.

11.

Snoep verstandig , kies voor fruit of een droge koek.  De waterflesjes worden steeds leeggedronken en daarna in de   daartoe bestemde vuilnisbak gegooid.  Vind je op de speelplaats iets wat er niet thuishoort, raap het dan op en gooi het in de vuilnisbak. Zo ben jij een voorbeeld voor de anderen !

12.

De toiletten houden we steeds netjes en rein! Spoel door als je klaar bent. In de toiletten ben je stil ! Sluit steeds de deur bij het verlaten van het toilet. Ook de deur van de turnzaal, de gang en de klas worden steeds gesloten.

Terug naar boven

De lessen

13.

Het belteken kondigt het begin of het einde van de lessen of van de speeltijd aan.
Bij het eerste belteken ga je onmiddellijk naar de rij en sta je stil.
Bij het tweede belteken ben je stil en ga je met de leerkracht rustig en in stilte naar de klas .

14.

Tijdens de turnlessen draag je de voorgeschreven kledij .
Je kledij die je uitgedaan hebt, hang je netjes op de stoel met je schoeisel daaronder. Onze school beschikt over een T-shirt dat je dan draagt. Je draagt geen uurwerk, Alleen hij/zij die niet zonder bril kan, draagt deze tijdens de turnles.
Voor alle andere lessen rekenen we erop dat ieder zijn beste beentje voorzet.

Wie goed oplet en meewerkt, zal het gemakkelijker hebben.
Elk schooljaar worden er speciale lessen, activiteiten ingericht. In het vijfde leerjaar start de spaaractie voor de openluchtklassen (zeeklassen, bosklassen) die plaatsvinden als je in het zesde leerjaar zit.
Gedurende 1 week beleven jullie samen met je leerkracht een leerrijke en toffe periode.

Terug naar boven

Middageten en pauze

15.

Voor het middagmaal betaal je per keer € 0,50 . Je koopt een eetkaart van € 5 aan waarop de leerkracht aanduidt als je blijft eten. Breng je leerkracht op de hoogte hiervan. Voor het middagmaal zorg je dat je alles bij hebt (handdoek, blikopener, bestek, melkgeld,...)

16.

Om de tafels te beschermen, gebruik je een plastiek onderlegmatje of een keukenhanddoek .

17.

Niemand betreedt de speelplaats of de klas vooraleer je daartoe toelating wordt gegeven.

18.

We houden de refter steeds netjes. Je laat geen papier of etensresten achter. Gooi die in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

19.

Je eet rustig , zonder haast en met je mond dicht. Tot 12.20 uur blijft het stil. Zo kan iedereen genieten van de broodmaaltijd of warme maaltijd. Wie warm eet, helpt via een beurtsysteem mee met de afwas in de keuken.

Terug naar boven

Klaslokalen

20.

Het is aangenamer les te krijgen in een nette klas waar stoelen en banken ordelijk gerangschikt staan en waar er geen papier of krijt op de vloer ligt. Bij het verlaten van de klas staat alles netjes. In de gang blijf niets hangen.

21.

Draag zorg voor het klasmeubilair .

22.

Geld of andere waardevolle voorwerpen laat je nooit achter in je jas aan de kapstok. Ook niet in je boekentas die netjes geschikt in de gang onder de kapstok staat.

23.

Tijdens de speeltijd hang je niet rond in de klaslokalen , in de gangen of in de toiletten. Moet je nog iets halen, dan vraag je de toelating aan de leerkracht van dienst.

Terug naar boven

Handboeken en schriften

24.

Behandel de handboeken steeds met zorg ... wie na jou komt, werkt ook liever in een onbeschadigd boek!
Voor sterk beschadigde boeken zal de aankoopprijs moeten betaald worden door jou of je ouders.

25.

Het is veel aangenamer te studeren in een goed verzorgde map of schrift .
Je bewijst jezelf een goede dienst wanneer je schriften in orde zijn en je geschrift mooi en duidelijk leesbaar is.

26.

Vul je schoolagenda elke dag juist en met zorg in. Gebruik je agenda tijdens je werk als controle. Is alles in orde?
Stel niet uit. Wat je vandaag reeds doet, is immers een zorg minder.
Je ouders mogen hem steeds als controle handtekenen.

27.

Schrijfgerei, een vlakgom en een stevige meetlat (liniaal) krijg je van de leerkracht. Allerlei fantasiebalpennen en dergelijke gebruik je niet in de klas .

Terug naar boven

Algemene houding

28.

Door de manier waarop we met elkaar omgaan, bepalen we de sfeer van onze school. Onze taal speelt hierbij een belangrijke rol. Verzorg dus je taal en wees steeds beleefd en voornaam.

29.

Ook onderweg naar school of naar huis gedragen wij ons met eerbied voor de anderen, dus niet alleen tegenover de juf of de meester in de klas, op de speelplaats en in de rang. Bij bezoek in de klas zijn we steeds beleefd . We staan recht en verwelkomen de bezoeker. De juf of meester zal je wel teken geven.

30.

Naar school kom je verzorgd met nette en aangepaste kledij (geen topjes met spaghettibandjes, teenslippers, open schoeisel zonder riemen,...).. Ook je haarsnit dient verzorgd te zijn.
Je draagt op school geen kledij om op te vallen of om anders dan de andere leerlingen te doen. Een sjaal draag je in de winter rond je hals, een hemd hoort in de broek,... Oorringen worden bij jongens niet toegelaten. Spaghettibandjes en teenslippers laten we ook thuis. Uiteraard kan je thuis dragen wat je mag van je ouders.

31.

Een medeleerling die zijn best doet, verdient onze bewondering.
Iemand die het wat moeilijker heeft, mag best geholpen worden. Iedereen hoort erbij! We sluiten nietmand uit. Plagerijen horen niet thuis op onze school.

Terug naar boven

Luizen en parelwratjes

32.

In samenspraak met het C.L.B. hanteren wij volgende richtlijnen.
Wanneer u bij uw kind vaststelt dat hij/zij luizen of parelwratjes heeft, vragen wij u uw kind niet naar school te brengen tot de 'vervelende beestjes' verdwenen zijn. Gelieve hiervan wel de school op de hoogte te brengen.
Ook bij het ontdekken van parelwratjes hanteren wij dezelfde werkwijzer.

33.

Wanneer de leerkracht luizen of parelwratjes opmerkt bij uw kind in de klas zal u telefonisch op de hoogte gebracht worden en zal er gevraagd worden om uw kind te komen ophalen en thuis te laten tot de 'vervelende beestjes' of parelwratjes verdwenen zijn.

Terug naar boven