GBS De Dobbelsteen        

                                                     Samen maken wij onze school!                                                

Hoofdmenu

Turnkledij

Op onze school is er geen gympak. Toch zouden we het op prijs stellen indien uw kind beschikt over het T-shirt met het embleem van onze school.
Behalve in de turnlessen zal het zeker aangewend worden op de sportdag, de schoolreis,... kortom allerlei schoolse activiteiten. De kostprijs is 9 euro.

Er zijn verschillende maten:

Kleuterafdeling
maat 3-4 (1ste kleuterklas)
maat 5-6 (2de en 3de kleuterklas)

Lagere afdeling
maat 7-8 (1ste en 2de leerjaar)
maat 9-11 (3de en 4de leerjaar)
maat 12-14 (5de en 6de leerjaar)

 


Indien de gevraagde maat te klein zou zijn, kan deze steeds omgeruild worden.

Orde en netheid

 • Turnkledij is verplicht en bestaat uit: broekje, T-shirt van de school
  bij overmacht -> kledij van thuis + briefje
  in de winter mag een extra trui meegebracht worden
 • Schoenen
  Turnpantoffels heb je altijd bij
  Je mag turnen met sportschoenen behalve bij gymnastiek
 • Bril
  Je bril draag je alleen indien dit volgende de oogarts nodig is.
  ! Dit om veiligheidsredenen !
 • Juwelen
  Geen uurwerken, grote oorbellen waar men zou kunnen aan blijven hangen, armbandjes,...
  ! Dit om veiligheidsredenen !
 • Lange haren steeds op een staartje
  ! Dit om veiligheidsredenen !
 • Bij ziekte, kwetsuren of overmacht
  altijd een briefje van de dokter en/of ouders
  Bij ziekte op de dag zelf: briefje de volgende les meebrengen

Punten op het rapport

Op het rapport zal je voor het vak lichamelijke opvoeding enkel punten terugvinden die gegeven worden op attitudes.

Deze houden in:

 • ik ben in orde met mijn kledij
 • ik luister goed en leef gemaakte afspraken na
 • ik ben sportief en eerlijk (fair play)
 • ik toon respect voor mezelf en de ander
 • ik help graag materiaal plaatsen en opruimen op een ordelijke wijze
 • ik ken zelfstandig en correct werken: alleen en in groep
 • ik kan rekening houden met opmerkingen en sancties aanvaarden bij overtredingen van regels en afspraken
 • ik kan bij turnoefeningen de ander helpen, rekening houdend met de veiligheid van mezelf en de ander
 • ik blijf beleefd, toon geen agressief gedrag
 • ik blijf volharden, ik zet mij in, ik wil graag bewegen ook al kan ik het niet zo goed

Gymrapport

Dit rapport zal twee keer in het schooljaar meegegeven worden.
Hierin zullen de geleverde prestaties van de diverse activiteitsdomeinen gedurende het schooljaar vermeld staan.